معرفی هتل وارویک نزدیک به نمایشگاه عرب هلث

نمایشگاه بین المللی عرب هلث نمایشگاه بین المللی عرب هلث هر ساله در شهر دبی و در کشور امارات برگزار می شود. این نماشگاه درباره تازه ترین تجهیزات پزشکی و تازه های علم پزشکی می باشد، نمایشگاه عر هلث بزرگترین کنگره پزشکی در خاورمیانه و دومین در دنیا می باشد.  تاریخ برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی […]