هتل تاریخی و مجلل ساووی مسکو

بانک اطلاعات هتل در پی معرفی انواع هتل های دنیا به خوانندگان خود می باشد. در زیر مجموعه هتل های دنیا دسته ای با عنوان هتل های تاریخی قرار دارد. هتل هایی در این لیست قرار می گیرد که دارای گذشته ای طولانی باشند و به نوعی تاریخی چندین ساله را سپری کرده باشند. شهر […]