تاریخ و هنر در هتل د گتوی آگرا

افراد زیادی در ایران هستند که دوست دار تمدن هند می باشند و همچنین عاشق آثار تاریخی، باستانی و هنری هند می باشند ولی به دلیل اینکه نمی توانند هتل مناسب و نزدیک به این آثار در هند پیدا کنند دچار مشکل و سردگمی می شوند. بانک اطلاعات هتل قصد دارد هتلی را در آگرا […]