فرابورس هتلدار می‌شود

Checkhotel.ir –  یک مقام مسئول از عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام اولین هتل پذیرفته شده در فرابورس ایران در آینده‌‌ نزدیک خبر داد. محمد علی ابوترابی در حاشیه آخرین روز دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از عرضه اولیه ۱۵ درصدی سهام هتل بین‌المللی پارسیان کوثر اصفهان به عنوان اولین هتل پذیرفته شده فرابورس در […]