مشاهده تاریخ تفلیس با هتل سیتادل ناریکالا

کشور گرجستان دارای تاریخی کهن می باشد و پر از آثار تاریخی و قلعه های شاهان، شهر تفلیس دارای یک بافت قدیمی می باشد که در این مکان ها شما می توانید تمامی آثار باستانی را در این شهر مشاهده کنید. ما به کسانی که دوست دار آثار باستانی، تاریخی و هنری هستند حتماَ پیشنهاد […]