امکانات هتل : رستوران آلاکارت چیست ؟

تعریف رستوران آلاکارت ALACARTE یعنی سفارش غذای تک پرسی ازروی منو توسط میهمان آلاکارت ALACARTE یعنی صورت غذا و نحوه پذیرایی آلاکارت یعنی انتخاب غذا ازروی منو توسط میهمان. وقتی میهمان به رستوران تشریف می آورد.کاپیتان به ایشان خوش آمد گفته وبعدازحدود۳ دقیقه منو غذارابه ایشان تقدیم می کند و بعدازاینکه میهمان غذای خودرا انتخاب […]