در این بخش می توانید گالری تصاویر از انواع اتاق های هتل ۳ ستاره سارپ کادریه منطقه بلک  (Sarp Hotel Kadriye Belek  ) را مشاهده کنید .

  امکانات یک اتاق ممکن است با توجه به نوع اتاق و مکان اتاق در هتل ، متفاوت باشد