در این بخش می توانید گالری تصاویر از انواع اتاق های هتل ۵ ستاره کریستال سانست منطقه سیده  (Crystal Sunset Luxury Side  ) را مشاهده کنید .

  امکانات یک اتاق ممکن است با توجه به نوع اتاق و مکان اتاق در هتل ، متفاوت باشد