در این بخش می توانید گالری تصاویر از انواع اتاق های هتل ۵ ستاره  الکوکلار اکسکلوسیو منطقه کمر ( Alkoclar Exclusive Kemer Hotel ) را مشاهده کنید .

  امکانات یک اتاق ممکن است با توجه به نوع اتاق و مکان اتاق در هتل ، متفاوت باشد