امکانات هتل : رستوران آلاکارت چیست ؟

تعریف رستوران آلاکارت ALACARTE یعنی سفارش غذای تک پرسی ازروی منو توسط میهمان آلاکارت ALACARTE یعنی صورت غذا و نحوه پذیرایی آلاکارت یعنی انتخاب غذا ازروی منو توسط میهمان. وقتی میهمان به رستوران تشریف می آورد.کاپیتان به ایشان خوش آمد گفته وبعدازحدود۳ دقیقه منو غذارابه ایشان تقدیم می کند و بعدازاینکه میهمان غذای خودرا انتخاب […]

امکانات هتل : آشنایی با اسپا

همانطور که می دانید صنعت اسپا در چند سال اخیر به طور روز افزونی رو به رشد می باشد.سالن های ، هتل های اسپا ، دهکده های اسپا و…..نظر بیشتر توریست ها و مسافرین را به خود جلب کرده و متقاضیان بسیاری دارد.با اینحال عده زیادی از مردم اطلاعات کافی درباره این صنعت ندارند و […]