تعریف رستوران آلاکارت ALACARTE یعنی سفارش غذای تک پرسی ازروی منو توسط میهمان

آلاکارت ALACARTE یعنی صورت غذا و نحوه پذیرایی آلاکارت یعنی انتخاب غذا ازروی منو توسط میهمان.
وقتی میهمان به رستوران تشریف می آورد.کاپیتان به ایشان خوش آمد گفته وبعدازحدود۳ دقیقه منو غذارابه ایشان تقدیم می کند و بعدازاینکه میهمان غذای خودرا انتخاب کرد به کاپیتان سفارش خودرا اعلام می کند تا غذای دلخواه برایش سرو شود.
به این روش یعنی گرفتن سفارش غذا به صورت انتخابی آلاکارت گفته می شود.
دربعضی از رستورانها درسبک آلاکارت پیش غذا را برروی بوفه در وسط رستوران قرار داده تا مهمان به دلخواه آن رابرای خود سرو نماید ولی برای انتخاب غذای اصلی به میهمان منو داده می شود که در این مواقع پیش غذا محاسبه نمی گردد و غذای اصلی جداگانه محاسبه میشود.
ریشه آلارت درزمان ناپلئون می باشد که در آن زمان به اوج خود رسید.
درزمان ناپلئون فرماندهان نطامی برای دادن گزارش به ناپلئون جهت صرف غذا از آلاکارت استفاده می کردند.

کاور آلاکارت ( ویژه هتل ها )
در این روش، هر سرویس پذیرایی پس از جمع‌آوری سری قبلی، بر سر میز چیده می‌شود. یعنی اگر مشتری پیش غذا سفارش داده باشد، اول سرویس (‌ظروف لازم) پیش غذا برای وی چیده می‌شود. پس از اتمام، سرویس جمع شده و سرویس بعدی چیده می‌شود. امروزه از ظروف متعددی برای تکمیل کاور استفاده می‌کنند. برای مثال امروزه به جای کارد و چنگال ماهی از کارد و چنگال غذاخوری استفاده می‌شود. در کاور آلاکارت بشقاب تزیینی (Show plate)، بشقاب کناری و کارد روی میز گذاشته می‌شود. از دیگر وسایل مورد استفاده می‌توان موارد زیر را نام برد.
– کارد ماهی
– بشقاب ماهی
– بشقاب کناری
– کارد کناری
– لیوان و چنگال کناری
– دستمال سفره